Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Amerikansk och engelsk affärsrätt

Amerikansk och engelsk affärsrätt (American and English Business Law) behandlar särskilt common law-metoden, hur rättssystem baserade på common law fungerar samt grundläggande rättsprinciper inom de angloamerikanska rättssystemen. Kursen ges på engelska.

common law
Photo: Andrey Popov / Mostphotos

Amerikansk och engelsk affärsrätt (American and English Business Law) utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av seminarier och ett processpel. Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Examination sker genom aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna, författande av rättsfallskoncentrat, klientpromemoria, partsinlagan, förberedelse av och deltagande i processpelet samt en skriftlig tentamen (salsskrivning).

  Examinator

  Laura Carlson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  • Carlson, Laura, American Business Law, A Civil law perspective, Iustus förlag, 2004.
  • Carlson, Laura, American and English Business Law - Cases and Materials. Available at Student Bokhandel
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  spea@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Rawaz Nermany

  Kursföreståndare: 
  Laura Carlson