Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Amerikansk och engelsk affärsrätt

Amerikansk och engelsk affärsrätt behandlar särskilt common law-metoden, hur rättssystem baserade på common law fungerar samt grundläggande rättsprinciper inom de angloamerikanska rättssystemen. Kursen ges på engelska.

Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan American and English Business Law JU59AA.