Sjö- och transporträtt, 15 hp

Om kursen

The course gives students an overview of the general law of transportation, with emphasis on carriage of goods and the conditions of Maritime Law.

Teaching is conducted in English.

För tillträde till undervisning och examination krävs att den studerande har godkänt resultat omfattande minst 150 högskolepoäng på Juristprogrammets obligatoriska kurser. Även sökande med betydande praktisk erfarenhet inom området sjö- och transporträtt kan ges tillträde (behörig) till kursen.

Du behöver ladda upp dokumenten på antagning.se under Dina sidor som styrker efterfrågad yrkeserfarenhet. Sista dagen att komplettera din ansökan med dokument för HT18 är 21 juni 2018.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen