Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Sjö- och transporträtt

Inom ramen för kursen Sjö och transporträtt analyseras de regelverk som styr sjö- och transportnäringen.

Cargo ship with coal bulk load on the river
Photo: Andrii Biletskyi / Mostphotos


Viktig information för dig som är antagen till den fristående kursen Maritime and Transportation Law (Sjö- och transporträtt) höstterminen 2020:

Av misstag har det på Antagning.se tyvärr informerats om att de fristående platserna på denna kurs ska ges under höstens A-period (vecka 36-44). Kursen är dock planerad att ges under höstens B-period (vecka 45-2). Vidare har av misstag utannonserats att kursen kommer att ges kvällstid. Kursen är dock planerad att ges dagtid, med merparten av undervisningen förlagd till förmiddagar. Med anledning av rådande omständigheter kommer kursen att i sin helhet undervisas och examineras på distans.

Samtliga antagna kommer att via e-post kontaktas innan fredag 24/7 och erbjudas plats på kursen under B-perioden hösten 2020. Var vänlig kontrollera er e-post (även skäppostkorgen) för mer information.Sjö- och transporträtt (Maritime and Transportation Law) utgör en fristående kurs vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Även sökande med betydande praktisk erfarenhet inom området sjö- och transporträtt kan ges tillträde till kursen. Undervisningen sker på engelska.

Inom ramen för kursen analyseras de regelverk som styr sjö- och transportnäringen. Kursen är tvärdisciplinär i så måtto att regelverket omfattar såväl folkrättsliga, offentligrättsliga som civilrättsliga regler. Avsikten är att studenten ska ges en helhetsbild av näringen i ett juridiskt perspektiv. I förhållande till de obligatoriska kurserna på Juristprogrammet innefattar studierna i sjö- och transporträtt såväl en breddning som fördjupning av de juridiska kunskaperna. Breddningen åstadkoms genom att sjö- och transporträtt inte ingår i de studierna av de obligatoriska kurserna medan fördjupningen består i att sjö- och transporträtten lägger ytterligare en dimension till de ämnesområden som studeras inom ramen för de obligatoriska kurserna. Som exempel på detta kan nämnas civilrätten där de sjö- och transporträttsliga reglerna samverkar med de köprättsliga och försäkringsrättsliga reglerna.  
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Sjö och transporträtt

   

  Undervisning


  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier samt återkoppling på promemorior. Seminarierna ges på engelska. 
   

  Examination


  Examination sker genom aktiv närvaro vid de obligatoriska seminarierna, författande av föreskrivna promemorior och salstentamen.

  Promemoriorna författas på engelska. Tentamen besvaras på svenska eller engelska.
   

  Examinator


  Johan Schelin, professor.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med kursen Sjö- och transporträtt JU640A

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  Kurslitteraturen är på engelska.

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  marit@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Eskil Nyström

  Kursföreståndare: 
  Johan Schelin