Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar

Kursen Inre marknaden - digitala och sociala utmaningar behandlar de rättsregler och rättsprinciper som styr EU:s inre marknad med utgångspunkt i fördragets regler om fri rörlighet för personer, arbetstagare, tjänster och etableringar. Kursen ges på engelska.

eu social
Photo: LightField / Mostphotos


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan The Internal Market - Digital and Social Challenges JU674A.