Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medierätt

Kursen Medierätt ger en helhetsbild av medierätten genom att behandla såväl civilrättsliga som offentligrättsliga och straffrättsliga normer och rör sig därmed över traditionella blockgränser inom juristutbildningen.

News reporter or TV journalist at press conference, holding microphone and writing notes
Foto: Mihajlo Maricic / Mostphotos


Medierätt utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


Syftet med kursen är att erbjuda en djupare förståelse för civilrättsliga ensamrättigheter, grundläggande friheter för yttranden och informationsförmedling och för integritetsskydd. Normer för offentligrättslig kontroll över press, radio och television, etableringsrätt och ansvarsförhållanden i massmedier, reklamjuridik samt offentlighet och sekretess utgör också väsentliga inslag i kursen.
 

 • Kursupplägg


  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - Medierätt

   

  Undervisning


  Kursen består av en serie med föreläsningar, vilka också innehåller moment av seminariekaraktär som ger underlag för diskussion och konkretion åt specifika frågeställningar. Efter föreläsningsserien hålls rättegångsspel, inför vilka studenterna erhållit olika roller som skall förberedas och sedermera realiseras under speltillfället.
   

  Examination


  Examination sker i form av en skriftlig tentamen som består av två separata delar.
   

  Examinator


  Jan Rosén, professor.
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt


  Kurskontakt: 
  medie@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Alva Westher

  Kursföreståndare: 
  Jan Rosén