Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Statsrätt

Kursen Statsrätt behandlar det svenska statsskicket, grundlagarna och de högsta statsorganens verksamhet.

statsrätt
Foto: Andrey Popov / Mostphotos

Statsrätt (JU889K) utgör en obligatorisk kurs inom ramen för kompletteringsutbildningen för utländska jurister som ges vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet.

Läs mer om kompletteringsutbildningen för utländska jurister.

I Statsrätt studeras reglerna rörande de högsta statsorganen, främst riksdag och regering. Förutom grunderna för det svenska statsskicket behandlas fri- och rättighetsregleringen samt reglerna rörande normgivningsmakten och tryck- och yttrandefrihetsrätten. Eftersom relationen mellan de högsta statsorganen och förvaltningsorganisationen utgör en del av den svenska statsrätten ges även en översikt över den svenska förvaltningen och förvaltningsrätten. Statsrätten studeras även i såväl ett europarättsligt som internationellt perspektiv.

Fokus i kursen ligger på att skapa förutsättningar för de färdigheter som krävs för att kunna inta ett analytiskt kritiskt perspektiv av det svenska statsskicket, av bestämmelserna om mänskliga fri- och rättigheter och av den svenska tryck- och yttrandefrihetsregleringen. Häri ingår kunskap och förmåga att kunna sätta de statsrättsliga bestämmelserna i deras respektive samhälleliga kontext och att förstå hur regelverket påverkar det omgivande samhället.

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning. 

  Se aktuell kursplan

  Vid sidan av kursplanen har kursföreståndaren satt samman en kursbeskrivning, vars syfte är att ingående beskriva upplägget i planen.

  Kursbeskrivning (161 Kb)

  Observera att i det fall något annat skulle stå i kursbeskrivningen eller på denna kurssida om kursens upplägg än vad som står i aktuell kursplan, så är det alltid kursplanen som har företräde.

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, seminarier, gruppundervisning och ett rättegångsspel.

  Examination

  Examination sker genom obligatorisk och aktiv närvaro vid seminarierna, författande av en promemoria, deltagande i ett rättegångsspel och skriftlig tentamen (hemtentamen).

  Examinator


  Hedvig Bernitz
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.


  Schema delas med Statsrätt (JU889K) som ges inom ramen för Juristprogrammet. 
   

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.


  För aktuell kurslitteratur, se kurssidan för Statsrätt (JU889K).
   

 • Mer information

  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se

  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning

   

 • Kontakt


  Kurskontakt:
  E-post: st@juridicum.su.se


  Kursadministratör: 
  Josephina Bergvall 
   

  Kursföreståndare: 
  Carl Lebeck 
  Hedvig Bernitz