Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

EU Banking and Financial Integration Law

Kursen EU Banking and Financial Integration Law behandlar gemenskapsrätten angående pengar, lagstiftningen rörande integreringen av bank-, försäkrings- och investeringstjänster samt Maastrichtreglerna för upprättandet av den ekonomiska monetära unionen. Kursen ges på engelska.

banking
Photo: Andrey Popov / Mostphotos

EU Banking and Financial Integration Law utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. Undervisningen sker på engelska.

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.

Kursen är uppdelad i tre skilda föreläsningsdelar. Den första delen ägnas en grundlig genomgång av gemenskapsrätten angående pengar. Förutom en presentation av regelverket för växlings- och investeringskontroll behandlas problemen med beskattning av gränsöverskridande kapitalinkomster och gränsöverskridande finansiell brottslighet såsom illegal penningtvätt. Den andra delen av föreläsningarna behandlar lagstiftningen rörande integreringen av bank-, försäkrings- och investeringstjänster. Här tas även upp tidigare rättsutveckling, dagens rättsläge och planer för framtiden för dessa delar av den finansiella marknaden. Belysning sker också av EG-rätten för konsumentskydd och konkurrens ifråga om finansiella tjänster. Den tredje delen av föreläsningsserien inriktas särskilt på Maastrichtreglerna för upprättandet av den ekonomiska monetära unionen.  

 • Kursupplägg

  Följ länken nedan för att läsa mer om kursens upplägg.

  Kursplan - EU Banking and Financial Integration Law

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studier av rättsfall.

  Examination

  Examinationen består av ett deltagande i grupparbete, ett självständigt lösande av en särskild uppgift och slutligen ett skriftligt tentamensprov.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur HT21:

  • Sideek M. Seyad, EU Financial Law, 2010, Stiftelsen Skrifter utgivna av Juridiska fakulteten vid Stockholms universitet. Boken kan köpas via www.jure.se.
  • Sammanfattningar av utvalda artiklar och juridiskt material, tillgängligt digitalt i Athena.

  Rekommenderad litteratur:

  • Chalmers, D Davies G, Monti G. - European Union Law, Text and Materials 4th ed, Cambridge 2019 
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Tidigare kurshemsida

  För dig som läst denna kurs under en tidigare termin och då använt dig av FastReg, så kan du nå den gamla kurshemsidan via länken nedan. Observera att sidan endast är tillgänglig under en övergångsperiod.

  Kurshemsida i FastReg


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

  Videopresentation

  Se en videopresentation av kursen

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  bank@juridicum.su.se  

  Amanuens: 
  Alexandra Jensen

  Kursföreståndare: 
  Sideek Mohamed Seyad