Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

International Commercial Dispute Resolution

Kursen International Commercial Dispute Resolution ger en översikt över den internationella regleringen rörande olika former av kommersiella tvistlösningar, med särskild fördjupning på vissa områden och vissa typer av tvistlösningar. Kursen ges på engelska.


Svenska studenter som är antagna till juristprogrammet och vill läsa denna kurs som valbar specialkurs hänvisas till kurssidan International Commercial Dispute Resolution JU921A.