Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Specialkurs: International Commercial Dispute Resolution

Kursen International Commercial Dispute Resolution ger en översikt över den internationella regleringen rörande olika former av kommersiella tvistlösningar, med särskild fördjupning på vissa områden och vissa typer av tvistlösningar. Kursen ges på engelska.

dispute
Photo: Successphoto / Mostphotos

International Commercial Dispute Resolution utgör en valbar specialkurs inom ramen för juristprogrammet vid Juridiska institutionen, Stockholms universitet. Tillträde bereds även för studenter som är antagna till institutionens utbytesprogram. 

Läs mer om Juristprogrammet vid Stockholms universitet.


I kursen behandlas såväl teoretiska som praktiska aspekter på tvistlösningar, intressekonflikter, tillämpningssvårigheter, sanktioner, kopplingen till nationella rättssystem, förhållandet mellan rättsregler och uppsatta mål samt betydelsen av internationella rättsprinciper och begrepp. Uppmärksamhet ägnas även den roll som institutioner och organisationer samt andra statliga och icke-statliga aktörer spelar för utvecklingen och tillämpningen av kommersiell tvistlösning.

 

 • Kursupplägg

  Kursens lärandemål, lärandeaktiviteter och examination beskrivs i kursplanen. Kursplanen är på så vis det dokument som anger ramarna för kursens innehåll och utformning.

  Se aktuell kursplan

  Undervisning

  Undervisningen ges i huvudsakligen i form av föreläsningar, seminarier, externa föreläsningar och studiebesök. Undervisningen sker på engelska.

  Examination

  Kursen examineras genom författande av PM, muntliga framställningar, grupparbetet samt en skriftlig tentamen.

  Examinator

  Patricia Shaughnessy

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information


  Lärplattform

  Under kursens gång tar registrerade studenter del av ytterligare kursinformation via lärplattformen Athena.

  https://athena.su.se


  Utbildning vid Juridicum

  För allmän studieinformation och mer om institutionens utbud av specialkurser, besök Juridiska institutionens hemsida:

  Juridiska institutionen: Utbildning - Specialkurser

   

 • Kontakt

  Kurskontakt: 
  intdisp@juridicum.su.se  

  Kursadministratör: 
  Edward Yelde

  Kursföreståndare: 
  Patricia Shaughnessy