Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Livets molekyler, orienteringskurs

Kursen är en orienteringskurs för den som vill veta mer om den levande cellens molekylära liv.

Corona virus

Kursen behandlar centrala begrepp i cellens molekylära liv, t.ex. DNA, proteiner och proteinveckning, biomembraner och membranproteiner, fotosyntes, cellandning, samt storskalig DNA-sekvensering och genomforskning. DNAs betydelse för att förstå människosläktets utveckling tas också upp, liksom virus och vaccinframställning samt sjukdomar som förorsakas av felveckade proteiner (t.ex. Alzheimers sjukdom och ALS).

 

 • Kursupplägg

  Kursen ges i form av en föreläsningsserie på campus.

  Examination

  Kursen examineras med en hemtenta.

  Examinator

  Gunnar von Heijne
  E-post: gunnar.von.heijne@dbb.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Examinator och kursansvarig
  Kemiska sektionens kansli & studentexpedition