Biokemi II, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar proteiner, enzymer, membraner, cellers energimetabolism och genetisk informationsöverföring utifrån ett dynamiskt och funktionellt perspektiv. Samband mellan struktur och funktion hos proteiner; enzymatiska reaktionsmekanismer; enzymreglering; enzymkinetik; membrantransport; integrering och reglering av energimetabolismen samt genreglering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen