Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Proteiners struktur och funktion II

Kursen ger fördjupad kunskap i (i) proteiners veckning, interaktioner och högre ordningens komplex, (ii) proteiners dynamik, konformationsändringar och biologiska funktion, samt (iii) spektroskopi i biologiska system och avancerade experimentella metoder.

  • Kontakt

    Kemiska sektionens kansli & studentexpedition