Svensk geografi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till utbytesstudenter och internationella studenter vid Stockholms universitet och speciellt till studenter i geografi, planering och andra samhällsvetenskapliga områden.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du

- redogöra för huvuddragen i kulturgeografiska förhållanden och processer i Sverige.

- redogöra och diskutera litteratur inom en avgränsad kulturgeografiska fråga och med reflektioner på situationen i Sverige.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen behandlar Sveriges geografi sett till kulturgeografiska teman vilka omfattar landskap, befolkning, social, urban och ekonomisk geografi. Kursen innehåller fördjupningsuppgift och fältinslag.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen