Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svensk geografi

Kursen riktar sig till utbytesstudenter och internationella studenter vid Stockholms universitet och speciellt till studenter i geografi, planering och andra samhällsvetenskapliga områden.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du

- redogöra för huvuddragen i kulturgeografiska förhållanden och processer i Sverige.

- redogöra och diskutera litteratur inom en avgränsad kulturgeografiska fråga och med reflektioner på situationen i Sverige.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen behandlar Sveriges geografi sett till kulturgeografiska teman vilka omfattar landskap, befolkning, social, urban och ekonomisk geografi. Kursen innehåller fördjupningsuppgift och fältinslag.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.