Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Självständigt arbete om svensk geografi

Kursen riktar sig till utbytesstudenter och internationella studenter vid Stockholms universitet, och speciellt till studenter i geografi, planering, och andra samhällsvetenskapliga områden.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du

- redogöra muntlig och skriftligt för fördjupad kunskap inom ett valt temaområde inom svensk geografi.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen innebär en fördjupning av ett behandlat temaområde i kursen Svensk geografi och att man redovisar denna i ett självständigt skriftligt arbete (uppsats). Undervisningen sker genom seminarier och individuell handledning.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.