Självständigt arbete om svensk geografi, 7,5 hp

Om kursen

Kursen riktar sig till utbytesstudenter och internationella studenter vid Stockholms universitet, och speciellt till studenter i geografi, planering, och andra samhällsvetenskapliga områden.

Syfte och kunskapsmål

Efter den här kursen kan du

- redogöra muntlig och skriftligt för fördjupad kunskap inom ett valt temaområde inom svensk geografi.

Innehåll och undervisningsmetoder

Kursen innebär en fördjupning av ett behandlat temaområde i kursen Svensk geografi och att man redovisar denna i ett självständigt skriftligt arbete (uppsats). Undervisningen sker genom seminarier och individuell handledning.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen