Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Kulturgeografi I – kurspaket

Är du intresserad av kartor? Vill du arbeta med frågor om samhällsutveckling, miljö, och hur globala processer påverkar det vardagliga livet och de landskap vi lever i? Då kan kulturgeografi vara något för dig.

Kulturgeografi handlar om relationerna mellan människor och platser. En utgångspunkt är att alla mänskliga aktiviteter sker någonstans och att det har avgörande betydelse för hur vi kan förstå och analysera både lokala fenomen och globala processer.

Kulturgeografi I – kurspaket, 30 hp, ger grundläggande kunskaper och färdigheter i kulturgeografi. Kurspaketet innehåller första terminens kurser för kandidatexamen inom kulturgeografi och kan även vara ett bra komplement till andra studier. Kurserna utgör också första terminen på Kandidatprogram i kulturgeografi – samhälle, miljö och globala processer, 180 hp.