Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kinesiska I

Kursen omfattar första terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) för nybörjare.

Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i kinesisk fonetik, transkriptionssystemet Hanyu Pinyin, muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Kursen ger också en introduktion till det moderna Kinas historia och samhälle.

 

 • Kursupplägg

  Kursen Kinesiska I omfattar fyra delkurser.

  Delkurser

  Modern kinesiska I a, 7.5 hp
  Grundläggande kinesisk fonetik och transkriptionssystemet Hanyu Pinyin introduceras. Kursen innehåller elementär textläsning, tecken- och ordkunskap samt viss teckenetymologi. Översättning från och till kinesiska med utgångspunkt från kursboken tränas. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta cirka 150 nya skrivtecken.

  Modern kinesiska I b, 8 hp
  Kursen bygger vidare på de inhämtade kunskaperna i kinesisk fonetik, Hanyu Pinyin, tecken- och ordkunskap samt etymologi. Delkursen omfattar i huvudsak studier av enkla texter på modern kinesiska i en lärobok. Kinesisk grammatik och kinesiska satsmönster gås igenom. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta cirka 150 nya skrivtecken. I kursen ingår också att läsa och översätta enklare texter från och till kinesiska.

  Språkfärdighet I, 4.5 hp
  Delkursen övar korrekt uttal samt tränar grundläggande muntligt och skriftligt kinesiskt vardagsspråk.

  Introduktion till Kinastudier, 10 hp
  Delkursen ger en introduktion till Kinastudier och förhållandena i Kina och Taiwan. Kursen syftar också till att utveckla färdigheter och metoder i akademiskt skrivande, läsande och presentation.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation och upplägg för HT23 hittar du i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Modulerna Modern kinesiska I a och Modern kinesiska I b examineras genom 5 skriftliga diktamina, 5 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salstentamen.

  Modulen Språkfärdighet I examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter samt 2 muntliga redovisningar.

  Modulen Introduktion till Kinastudier examineras genom en portfölj.

  För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen.

  Examinator

  Examinator hel kurs: Ingela Jin
  Examinator Modern kinesiska I a: Ingela Jin
  Examinator Modern kinesiska I b: Hailin Wang
  Examinator Språkfärdighet I: Ingela Jin och Hailin Wang
  Examinator Introduktion till Kinastudier: Monika Gänssbauer och Irmy Schweiger

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur?

  Studievägledning:
  exp.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  08-16 36 20