Kinesiska I, 30 hp

Om kursen

Kursen omfattar första terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) för nybörjare. Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i kinesisk fonetik, transkriptionssystemet Hanyu Pinyin, muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Kursen ger också en introduktion till det moderna Kinas historia och samhälle.

Kursen Kinesiska I har följande delkurser:

1. Modern kinesiska I a, 7,5 hp

Grundläggande kinesisk fonetik och transkriptionssystemet Hanyu Pinyin introduceras. Kursen innehåller elementär textläsning, tecken- och ordkunskap samt viss teckenetymologi. Översättning från och till kinesiska med utgångspunkt från kursboken tränas. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta cirka 150 nya skrivtecken.

2. Modern kinesiska I b, 8 hp

Kursen bygger vidare på de inhämtade kunskaperna i kinesisk fonetik, Hanyu Pinyin, tecken- och ordkunskap samt etymologi. Delkursen omfattar i huvudsak studier av enkla texter på modern kinesiska i en lärobok. Kinesisk grammatik och kinesiska satsmönster gås igenom. I samband med detta lär sig studenten att skriva, läsa och översätta cirka 150 nya skrivtecken. I kursen ingår också att läsa och översätta enklare texter från och till kinesiska.

3. Språkfärdighet I, 4,5 hp

Delkursen övar korrekt uttal samt tränar grundläggande muntligt och skriftligt kinesiskt vardagsspråk.

4. Introduktion till Kinastudier, 10 hp

Delkursen ger en introduktion till Kinastudier och förhållandena i Kina och Taiwan. Kursen syftar också till att utveckla färdigheter och metoder i akademiskt skrivande, läsande och presentation.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen