Kinesiska I, 30 hp

Om kursen

Kursen omfattar första terminens studier i modern standardkinesiska (putonghua) för nybörjare. Kursen utvecklar de grundläggande kunskaperna i kinesisk fonetik, transkriptionssystemet Hanyu Pinyin, muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse. Kursen ger också en introduktion till det moderna Kinas historia och samhälle.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen