Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Kinesiska III

Kursen omfattar en termins studier i modern standardkinesiska (putonghua).

Kursen ger vidgade kunskaper inom de fyra språkområdena muntlig och skriftlig framställning samt hör- och läsförståelse genom att konsolidera och utöka den kunskap som tidigare inhämtats. Kursen ger även en översikt av Kinas förmoderna historia.

 

 • Kursupplägg

  Kursen består av fyra delkurser/moduler.

  Delkurser

  1. Modern kinesiska III a, 9 hp
  Modulen omfattar i huvudsak studier av lättare texter på modern standardkinesiska. I samband med detta lärs ig studenten att skriva, läsa och översätta ca 250 nya skrivtecken. I kursen ingår också övningar i att översätta lättare texter till och från kinesiska. Undervisningen innehåller även en teoretisk beskrivning av kinesiskans grammatik samt praktiska övningar.

  2. Modern kinesiska III b, 9 hp
  Modulen fortsätter Modern kinesiska III a med studier av lättare texter på modern standardkinesiska. Studenten lär sig att skriva, läsa och översätta ca 250 nya skrivtecken.

  3. Språkfärdighet III, 4,5 hp
  Denna modul innehåller praktiska övningar som syftar till att öka studentens språkliga förmåga såväl skriftligtsom muntligt.

  4. Kinas förmoderna historia, 7,5 hp
  Modulen ger grundläggande kunskaper om Kinas förmoderna historia och kulturella utveckling, från Shangdynastin fram till kejsardömets fall. Grundläggande historiografiska metoder och traditioner studeras, liksom de centrala källorna. Kinas förmoderna historia undersöks ur ett västerländskt såväl som kinesiskt perspektiv.

  Undervisning

  Undervisningen på modulerna Modern kinesiska III a och Modern kinesiska III b sker i form av föreläsningar,seminarier och övningar i grupp såväl som individuellt.

  Undervisningen på modulen Språkfärdighet III består av övningar i grupp såväl som enskilt.

  Undervisningen på modulen Kinas förmoderna historia består av föreläsningar och seminarier.

  Närvaro på all undervisning är obligatorisk.

  Kursplanering och resurser

  Kursinformation och upplägg för HT22 hittar du i läroplattformen Athena närmare kursstart.

  Observera att endast registrerade studenter har tillgång till nedladdningsbara resurser som PDF dokument i läroplattformen Athena.

  Examination

  Modulerna Modern kinesiska III a och Modern kinesiska III b examineras genom 5 skriftliga diktamina, 5 skriftliga inlämningsuppgifter och en avslutande salsskrivning eller annan övervakad tentamen per modul.

  Modulen Språkfärdighet III examineras genom 5 skriftliga inlämningsuppgifter samt 2 muntligaredovisningar.

  Modulen Kinas förmoderna historia examineras genom en hemtentamen.

   

  Examinator

  Examinator hel kurs: Hailin Wang
  Examinator Modern kinesiska III a: Hailin Wang
  Examinator Modern kinesiska III b: Ingela Jin
  Examinator Språkfärdighet III: Ingela Jin och Hailin Wang
  Examinator Kinas förmoderna historia: Monika Gänssbauer

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Har du frågor om utbildningarna i Kinas språk ock kultur? 

  Studievägledning:
  studievagledare.asien@su.se

  Studierektor:
  Johan Fresk
  Rum 107, Kräftriket 4B
  08-16 36 20