Go to this page on our english site

Avancerad kinesiska I

  • 7,5 hp

Kursen övar studenten i att självständigt läsa och översätta sakprosa och vetenskaplig facktext till och från kinesiska samt redovisa dessa muntligt och skriftligt på engelska och kinesiska.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen