Hjärnans biokemi, orienteringskurs, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en orientering om hjärnans struktur och funktion från molekylär- till organnivå, samt om bakomliggande orsaker till olika neurologiska sjukdomstillstånd.

Syfte och innehåll

Grundläggande neurokemiska och neurobiologiska begrepp såsom nervsystemets celler och organisation, blod-hjärnbarriären, hjärnans utveckling, elektriska impulser, jonkanaler, kemisk signalöverföring, neurotransmittorer och receptorer ingår i kursen. Dessutom berör kursen neurodegenerativa och psykiska sjukdomar ur ett molekylärt perspektiv. Neurokemiska mekanismer bakom sömn, emotioner samt hjärnans belöningssystem och drogers inverkan på detta tas också upp. Kursen anknyter till vissa teman som berör forskningsverksamheten vid institutionen, t.ex. neurodegeneration och kemikaliers effekter i nervsystemet.

Kursen ges på svenska

För mer information: Studievägledare och studentexpedition i kemi eller Anna Forsby, Kursansvarig

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen