Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi

  • 15 hp

Denna kurs ger dig en djupare teoretisk och praktisk förståelse av de cellulära och molekylära mekanismer som ligger till grund för nervsystemets funktion och dysfunktion vid olika sjukdomar. Kursen fokuserar på samspelet mellan glia- och nervceller, cytokiner och neurotrofa faktorer och hur dessa molekyler reglerar genuttryck och därmed olika funktioner i nervsystemets celler. Förändringar av glia- och nervcellers funktioner vid fysiskt trauma, samt vid neuropsykiatriska, neuroinflammatoriska och neurodegenerativa sjukdomar behandlas. Nervsystemets begränsade förmåga att regenereras diskuteras också. Olika metoder och modeller som kan användas för att studera nervsystemet behandlas också.

Kursen består av föreläsningar, laborationer och ett praktiskt projektarbete som löper under hela kursen. Obligatorisk närvaro gäller för laborationer och det praktiska projektet.

Kurslitteraturen består av föreläsningsmaterial (power point) och nya vetenskapliga artiklar som delas ut i samband med föreläsningarna.

Kursen ges på engelska

För mer information: Anna-Lena Ström, kursansvarig

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.