Avancerad neurokemi med molekylär neurobiologi, 15 hp

Om kursen

Kursen ger fördjupade kunskaper om cellulära och molekylära mekanismer för neuronal överlevnad. Nervcellsdifferentiering, tillväxtfaktorer och deras receptormekanismer samt genreglering i nervsystemet behandlas. Föreläsningar om neuroimmunologi samt molekylära mekanismer för neurodegeneration och apoptos ges. Interaktioner mellan nervceller och gliaceller ingår.

Kursen innehåller föreläsningar parallellt med laborativa moment, samt ett projektarbete.

Kursen ges på engelska

För mer information: Anna-Lena Ström, Studierektor

Omfattning: 9 veckors heltidsstudier.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen