Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Organisk kemi - reaktivitet och struktur

  • 15 hp

Denna kurs behandlar grundläggande strukturbestämning av organiska molekyler genom rutinmässiga NMR-metoder och den grundläggande reaktiviteten som kan förutsägas från denna strukturella kunskap.

Kursen ges enbart på engelska, och du kan läsa mer på den engelska kurssidan.