Filologiska metoder, 7,5 hp

Om kursen

Kursen syftar till att fördjupa studentens kunskap om tillämpliga teorier och metoder inom den klassiska filologins olika områden (textkritik, språk- och litteraturvetenskap). Kursen behandlar såväl traditionella som nya forskningsfrågor. Den klassiska filologins historia studeras varvid disciplinens ramverk diskuteras, som exempelvis bestäms av materiella villkor såsom källtexternas bevarande och tradering.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen