Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Latin för nybörjare II

Latin för nybörjare II är fortsättningskursen till Latin för nybörjare I. Denna kurs fördjupar dina kunskaper i latin och romersk kultur och ger behörighet till kursen Latin I,2

Kursen ”Latin för nybörjare II, 7,5 hp”, bygger direkt vidare på kunskaper inhämtade från kursen ”Latin för nybörjare I, 7,5 hp”, men även studenter som läst kursen ”Medeltidslatin för nybörjare, 7,5 hp” är behöriga att antas. Kursen ges på kvartsfart under hela terminen. Seminarierna ligger på kvällstid och hålls via Zoom.
 • Kursupplägg

  Det övergripande dokumentet för en kurs är kursplanen. Kursplanen hittar du i SISU på SU:s webb (se härintill i kolumnen till höger). Det här dokumentet, kursupplägget, ibland kallat kursbeskrivningen, förtydligar hur vi genomför kursen i praktiken. Kursupplägget ska ge god vägledning, men är inte heltäckande. Ytterligare förtydliganden i muntlig eller skriftlig form ges av lärarna under lektionerna. Tveka inte att fråga dem om du har frågor inför genomförande av olika uppgifter. För att se vilka lärare som undervisar på kursen, och för information om schema och examinationstillfällen, se vidare under ”Schema”. Information om Litteraturlistor hittar du under rubriken ”Kurslitteratur”.

  Genomgångar av nya grammatiska moment görs under seminarierna där även tolkningar av de latinska texterna diskuteras. Vi arbetar med så kallade lärsekvenser på vår lärplattform Athena som guidar dig igenom de latinska texterna och hjälper dig att fokusera på inlärningen.

  Kursens två delkurser löper parallellt under terminen.

  Delkurser

  Kursen består av två delkurser:

  • Latin för nybörjare 2, 5,5 hp
   Denna delkurs ägnas åt studium av det latinska språket. Liksom i kursen ”Latin för nybörjare I” består kursmaterialet av autentiska texter från latinets långa historia. Några texter från den tidigare kursen återkommer i kursmaterialet men nu med fokus på andra grammatiska moment. När du har läst kursen kommer du att ha utökat dina kunskaper vad gäller latinets grundläggande formlära och syntax med inlärning av fler tempora och grammatiska moment, även enklare satsfogningar. Du kommer att ha byggt på ditt ordförråd till att omfatta minst 1500 av de vanligaste latinska orden. Denna delkurs avslutas med en salstentamen på campus.
  • Realia, 2 hp
   I denna delkurs läser du översiktligt om romersk historia, kultur och religion samt det latinska språkets historia. Viss undervisning på delkursen kommer att ges på seminarierna men till största delen läser du in kursmaterialet på egen hand. Denna delkurs avslutas med en hemtentamen. ”Latin för nybörjare II, 7,5 hp” gör dig behörig till ”Latin I,2” 15 hp, som ges på halvfart under vårterminen.

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier. Du förbereder dig inför varje tillfälle genom att läsa angivna delar ur kurslitteraturen och/eller göra angivna övningar. Material, i form av övningsuppgifter och/eller lärarpresentationer, läggs kontinuerligt upp på vår lärplattform Athena. Där finns även detaljerad information om kursens genomförande och tydliga läsanvisningar. Undervisningsformen är distans online och innebär att alla studenter deltar samtidigt genom Zoom på lektionerna.

  Examination

  Delkursen ”Latin för nybörjare 2, 5,5 hp” examineras genom en salstentamen på Stockholms universitets campus i slutet av terminen. Anmälan till salstentamen är obligatorisk och görs via Ladok. Senaste anmälningsdag till tentamen finns på lärplattformen Athena. Delkursen ”Realia, 2 hp” examineras genom en hemtentamen. All information om inlämning av uppgiften och senaste datum för inlämning finns på Athena.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter