Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Romerska kejsare: liv och litteratur

Kursen behandlar hur de romerska kejsarnas liv och gärningar har framställts i litteraturen. De latinska texterna, som läses i svensk eller engelsk översättning, står i centrum: fakta och legender, författarnas avsikter och texternas trovärdighet belyses. Kejsarnas olika insatser som politiker, statsbyggare, författare och tänkare berörs. Receptionshistoriska aspekter diskuteras löpande under kursens gång.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.
  • Schema

    Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.