Introduktion till miljökemi, GN, 15 hp

Om kursen

Kursen avser att ge en grundläggande översikt av miljökemiska och miljötoxikologiska begrepp och definitioner samt behandla atmosfärskemiska frågeställningar. En grundläggande översikt av organiska miljöföroreningars produktion/källor, användning, egenskaper, spridning, omvandling i miljön, omvandling i miljön, metabolism samt kemisk analys. En grundläggande genomgång av oorganiska ämnens kemiska reaktioner och jämvikter i naturen, tungmetallers källor, spridning samt hälso- och miljörisker. En grundläggande översikt av atmosfärens sammansättning och processer; ozonkemi, fotokemi, atmosfäriska partiklar, molnkemi; luftföroreningar, växthusgaser och klimatförändringar.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen