Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Introduktion till miljökemi, GN

 • 15 hp

Inom miljökemi kommer du att studera föroreningarnas resa från källan, deras öde (reaktioner, transport) i miljön, och slutligen deras effekter (toxicitet). Det ligger sedan till grund för att identifiera faran (hazard), exponeringen och risken med kemikalierna.

För dig som är antagen HT2020

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Coronavirusinformation  

Information om höstterminen 2020

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter) senast 24 augusti. Webbregistreringen öppnar 5 augusti. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (läs mer här).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Miljökemi beskriver människans effekt på de kemiska processerna i miljön. Det är ett tvärvetenskapligt vetenskapsområde som inkluderar biologisk, ekologisk, atmosfärisk, vatten och jordkemi, som är starkt beroende av analytisk kemi och effektanalys (in vivo, in vitro och in silico). Inom miljökemi kommer du att studera föroreningarnas resa från källan, deras öde (reaktioner, transport) i miljön, och slutligen deras effekter (toxicitet). Det ligger sedan till grund för att identifiera faran (hazard), exponeringen och risken med kemikalierna. Kursen är utformad för att ge en grundläggande kartläggning av begrepp och definitioner av miljökemiska och toxikologiska begrepp.

I sektionen för organisk kemi kommer du att lära dig om vilken användning kemikalierna har, deras inneboende egenskaper, distribution i miljön och i organismer, abiotisk transformation och metabolism av organiska föroreningar. Exempel på problematiska kemikalier kommer att diskuteras ur ett regulatoriskt perspektiv. Grundläggande för en korrekt riskbedömning är en robust analysmetod för att bestämma exponeringen och halterna i miljön. För detta ändamål får du en introduktion till kemiska analysmetoder som används för en rad olika organiska föroreningar.

Vidare kommer kursen att ge en grundläggande översikt över kemiska reaktioner av oorganiska kemikalier i naturliga vatten; termodynamik, kinetik och kemisk jämvikt i naturen; oorganisk miljökemi, särskilt källorna till tungmetaller, deras distribution och potentiella hälsorisker och miljöfaror.

Kursen kommer också att ge en grundläggande kartläggning av atmosfärisk kemi, sammansättning och processer: ozonkemi i stratosfären, fotokemi i troposfären, atmosfäriska partiklar, molnkemi. Källor, transport, kemi, avsättning och effekter av atmosfäriska föroreningar; växthusgaser och klimatförändringar.

KZ4007
 • Kursupplägg

  Kursen är indelad i tre sektioner;
  • Organisk kemi (5 hp) - Teori, instruktioner i laborationssäkerhet och laborationer
  • Oorganisk kemi (5 hp) - Teori, laborationer och övningar
  • Atmosfärisk kemi (5 hp) - Teori och övningar

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, gruppundervisning, övningar samt laborationer. Deltagande i laborationer, gruppundervisningär obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • klassificera och namnge vanliga organiska miljöföroreningar och redogöra för deras användning ochgrundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper
  • redogöra för miljökemiskt och miljötoxikologiskt centrala begrepp och definitioner samt föra resonemangkring spridning, omvandling, metabolism samt analys av vanliga organiska miljöföroreningar och val avanalysteknik
  • redogöra för hur lösta ämnen kan mätas och beräknas samt utföra beräkningar för vattenlösningar i jämviktmed fast fas och gasfas
  • kunna förutsäga ett vattensystems tillstånd utifrån variablerna pH och redoxpotential
  • redogöra för övergödning, försurning och tungmetaller ur ett miljökemiskt perspektiv
  • namnge vanliga luftföroreningar och redogöra för källor, transport, omvandling, deposition ochhuvudsakliga effekter samt utföra enklare fotokemiska och molnkemiska beräkningar
 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.