Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Förnybara materials kemi

Naturen syntetiserar en mängd olika substanser som används till energireserver, strukturstöd och många andra livsnödvändiga funktioner. Kursen ger en ingående överblick av kemisk struktur, reaktivitet, bearbetning, tillämpningar och nedbrytning av förnybar biomassa.

Kursen ges på engelska, mer information hittar du på länken nedan.

Chemistry of Renewable Materials

  • Kontakt

    Kemiska sektionens kansli & studentexpedition