Media i Latinamerika, 7,5 hp

Kursen ger en översikt av medias roll inom aktuella aspekter av de latinamerikanska ländernas samhällsliv. Dessutom presenteras samtida mediaforskning i Latinamerika. Bland de ämnesområden som presenteras finns populärkultur, film och journalistik.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen