Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Genus och postkolonialism i Latinamerika

Kursen belyser effekten av postkolonialt tänkande på aktuell latinamerikaforskning, med fokus på exempelvis teorier utvecklade inom ramen för den så kallade ras-klass-genusmatrisen. Kursen presenterar och diskuterar frågor som latinamerikansk teoretisering om kön, där ett centralt perspektiv syftar till att förklara och förstå komplexiteten hos kvinnors underordnande i en region kännetecknad av historiskt rotade och ömsesidigt förstärkande strukturer av ojämlikhet. Kursen behandlar även specifika teman: våld mot kvinnor, sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, feministisk aktivism, sociala konstruktioner av maskulinitet och HBTQ-perspektiv.