Demokratisering i Latinamerika: medborgarskap, institutioner och rättsstaten, 7,5 hp

Om kursen

Kursen utgår från idén att Latinamerika under 20-talet upplevde två vågor av demokratisering. Ett huvudtema i undervisningen är anledningarna till varför länder tog olika vägar till demokrati. Fokus vilar på de demokratiseringsprocesser som inleddes i slutet av 1970-talet och 1980-talet samt ett antal brister i dessa processer med avseende på statens institutionella struktur och försvar av medborgarskapsrättigheter. Dessutom diskuteras de innovativa reformer som under senare år har genomförts i flera länder i syfte att skapa och stärka lokala former av deltagardemokrati.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen