Latinamerikas tidigare historia, 7,5 hp

Om kursen

Kursen ger en överblick av huvudlinjerna i Latinamerikas historiska utveckling till c:a 1930 ur såväl ett regionalt som internationellt perspektiv. Områden som tas upp är Amerika före mötet med européerna, de spanska och portugisiska kolonialsystemens ekonomiska, administrativa, sociala och kulturella strukturer, självständigheten och inbördeskrigen under 1800-talet, de oligarkiska politiska systemens karaktär, samt exportekonomins tillväxt fram till ca 1930.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen