Språk, kultur och tänkande, 7,5 hp

Om kursen

Denna tvärvetenskapliga kurs ger en översikt över några av det mänskliga språkets

kopplingar till kultur och tänkande. Frågor som behandlas inkluderar: Är det språket som påverkar kulturen eller kulturen som påverkar språket? Kan man säga allt på alla språk? Kan man tänka utan språk? Är det samma känslor fast de uttrycks så olika i olika språk? Hur kan man få datorer att förstå och producera språk?

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen