Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språk, kultur och tänkande

  • 7,5 hp

Denna tvärvetenskapliga kurs ger en översikt över några av det mänskliga språkets

kopplingar till kultur och tänkande. Frågor som behandlas inkluderar: Är det språket som påverkar kulturen eller kulturen som påverkar språket? Kan man säga allt på alla språk? Kan man tänka utan språk? Är det samma känslor fast de uttrycks så olika i olika språk? Hur kan man få datorer att förstå och producera språk?

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.