Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkens historia

Relationen mellan språk och samhälle står i fokus på denna kvällskurs i lingvistik. Genom nedslag i olika historiska epoker diskuteras samspelet mellan samhällsförändringar och språkliga förändringar.

Kursen behandlar samspelet mellan samhällsförändringar, språkliga förändringar och metaspråkliga förändringar (som förändringar av språknamn) under olika epoker. Ett genomgående tema är relationerna mellan talade språk och skriftspråk. 

Efter avslutad kurs kan du bland annat redogöra för förändringar i språksituationen från stenåldern till nutiden, redogöra för diakrona processer och reflektera över samband mellan samhällsförändringar och språkförändringar.

Höstterminen 2023 ges kursen på måndagar och torsdagar. Föreläsningarna spelas inte in.

Språkens historia
Pieter Brueghel d ä/Mostphotos