Språkens historia, 7,5 hp

Om kursen

Kursen tar upp relationerna mellan språksituation och samhälle genom historien. Den innehåller en genomgång av olika epoker, med tonvikt på samspelet mellan samhällsförändringar, språkliga förändringar och metaspråkliga förändringar (exempelvis förändringar av språknamn). Ett genomgående tema är relationerna mellan talade språk och skriftspråk.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen