Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Språkutveckling från födsel till skolstart

Det här är en kurs i lingvistik som behandlar språkutvecklingen hos barn upp till skolåldern.

Kursen fokuserar på den tidiga utvecklingens förlopp i termer av perception och produktion, på hur den språkliga inputen varierar med ålder och kan påverka språkutvecklingen, samt på senare språkutvecklingsförlopp (t ex semantisk, pragmatisk och syntaktisk utveckling) och faktorer som påverkar språkutvecklingen.

Se även:

Variation i barns språkutveckling, 7,5 hp

Barnleker med språkspel. Foto: Irina Schmidt/Mostphotos
Foto: Irina Schmidt/Mostphotos