Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Morfologiska och syntaktiska strukturer

Kursen ger en allmän introduktion till morfologisk och syntaktisk teori. Här får du arbeta praktiskt med språkmaterial från för dig okända språk. Du lär dig att hitta och beskriva språkliga mönster med en lingvistisk terminologi.

Morf och synt
Foto: Niklas Björling

På kursen lär du dig hur språkliga data kan analyseras som morfologiska och syntaktiska strukturer. Du får även en inblick i datorlingvistiska metoder för analys av morfologi och syntax. Kursen har ett tvärspråkligt fokus men ger även utrymme för den som önskar att gå på djupet med några utvalda aspekter i två eller tre språk. Då kursen examineras genom en examinationsportfölj får du möjlighet att arbeta självständigt och delvis välja fokusområde utifrån egna intressen. 

Morfologiska och syntaktiska strukturer är obligatorisk för dig som läser profilen allmän språkvetenskap inom grundutbildningen i lingvistik.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar, övningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom en portfölj bestående av

  • en beskrivning av portföljens innehåll
  • en skriftlig redogörelse för några utvalda morfologiska strukturer
  • en skriftlig redogörelse för några utvalda syntaktiska strukturer
  • en skriftlig redogörelse för morfologiska och syntaktiska drag i språkdata från ett givet språk
  • en skriftlig laborationsrapport.

  Examinator

  Bernhard Wälchli (examinator och kursansvarig VT23)
  bernhard@ling.su.se
   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition