Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Experimentalfonetik

Kursen ger en introduktion till experimentella forskningsmetoder inom lingvistik.

Kursen behandlar experimentell fonetisk metod utifrån både teoretiska och praktiska perspektiv. Kursen introducerar experimentell forskning och ger teoretiska och praktiska kunskaper i planering, utförande och rapportering av experimentalfonetiska studier. Under handledning utför studenterna laborationer med hjälp av verktyg som används inom forskningen.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning ges i form av föreläsningar och laborationer. 

  Examination

  Examination sker i form av skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Pétur Helgason

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition