Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Korpuslingvistik

Kursen ger dig teoretiska och praktiska kunskaper om korpuslingvistik och kvalitativ analys av språkliga data.

Kursen introducerar korpuslingvistik och ger en fördjupning inom kvantitativ analys av språkliga data. Kursen ger såväl teoretiska som praktiska kunskaper om konstruktion, annotering och analys av korpusar. Studenterna får under handledning utföra korpuslingvistiska studier samt utföra och utvärdera manuell och datadriven annotering.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen ges i form av föreläsningar, gruppövningar och laborationer.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter.

  Examinator

  Mats Wirén

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition