Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Uppsatsförberedande kurs

Den här kursen riktar sig till dig som vill skriva kandidatuppsats i lingvistik. Här får du övning i att söka och värdera information och i att sammanfatta och kommunicera tidigare forskning.

Den uppsatsförberedande kursen rustar dig inför arbetet med ditt självständiga examensarbete. På kursen får du prova på att förbereda och i dialog planera ett mindre forskningsprojekt i ett språkvetenskapligt ämne. Du tränas i att formulera och avgränsa en problemställning och får självständigt söka, läsa, värdera och kommunicera klassisk och aktuell forskning. Du får möjlighet att nyttja de resurser och tjänster för uppsatsskrivning och informationssökning som står till buds Stockholms universitet.

Kvinnlig student sitter och läser i fåtölj i Studenthuset. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Till detta kommer obligatoriska gruppdiskussioner i studentgruppen. För litteraturstudierna ligger tyngdpunkten på självständigt arbete.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig redovisning.

  Examinator

  Ljuba Veselinova

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition