Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Uppsatsförberedande kurs

Den här kursen riktar sig till dig som vill skriva kandidatuppsats i lingvistik. Här får du övning i att söka och värdera information och i att sammanfatta och kommunicera tidigare forskning.

För dig som är antagen HT2024

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen

Information om upprop, registrering, lärplattform m.m. hittar du på den här sidan inom kort.

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart ordnar vi ett antal aktiviteter – både online och på campus – för att välkomna och introducera dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som är ett utmärkt tillfälle att bekanta sig med universitetet och andra nya studenter. Programmet riktar sig till alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarande välkomstdag på Campus Kista.

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Den uppsatsförberedande kursen rustar dig inför arbetet med ditt självständiga examensarbete.  På kursen får du läsa och diskutera både klassiska och aktuella texter från olika lingvistiska inriktningar. Fokus ligger på texternas innehåll och struktur samt deras metodologiska och etiska aspekter.

Dessutom kommer du att skriva ett referat över litteraturen inom ett specifikt område. Du får möjlighet att nyttja de resurser och tjänster för uppsatsskrivning och informationssökning som står till buds Stockholms universitet.

Kvinnlig student sitter och läser i fåtölj i Studenthuset. Foto: Viktor Gårdsäter
Foto: Viktor Gårdsäter
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av seminarier. Till detta kommer obligatoriska gruppdiskussioner i studentgruppen. För litteraturstudierna ligger tyngdpunkten på självständigt arbete.

  Examination

  Kursen examineras genom skriftliga inlämningsuppgifter och en muntlig redovisning.

  Examinator

  Ljuba Veselinova

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition