Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Projektkurs

Projektkursen ger dig erfarenhet av att arbeta praktiskt med forskning. Under handledning av en forskare får du prova på att arbeta inom ett riktigt forskningsprojekt.

Är du nyfiken på hur det är att forska? Projektkursen ger dig en inblick i forskningens glädjeämnen och utmaningar. Under handledning av en av institutionens forskare får du på heltid under fem veckor arbeta inom ett aktuellt forskningsprojekt. Du får inblick i projektets teoretiska bas och metod och tränas  i att utforma och genomföra ett projektarbete. Kursen är en bra förberedelse inför kommande uppsatsskrivande. 

Forskningsprojektet bedrivs inom allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, fonetik eller datorlingvistik.

Kursen kan sökas som fristående kurs eller inom kandidatprogrammet i lingvistik.

Projektkurs lingvistik
Foto: Jens Olof Lasthein