Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Projektkurs

Projektkursen ger dig erfarenhet av att arbeta praktiskt med forskning. Under handledning av en forskare får du prova på att arbeta inom ett riktigt forskningsprojekt.

Är du nyfiken på hur det är att forska? Projektkursen ger dig en inblick i forskningens glädjeämnen och utmaningar. Under handledning av en av institutionens forskare får du på heltid under fem veckor arbeta inom ett aktuellt forskningsprojekt. Du får inblick i projektets teoretiska bas och metod och tränas  i att utforma och genomföra ett projektarbete. Kursen är en bra förberedelse inför kommande uppsatsskrivande. 

Forskningsprojektet bedrivs inom allmän språkvetenskap, barns språkutveckling, fonetik eller datorlingvistik.

Kursen kan sökas som fristående kurs eller inom kandidatprogrammet i lingvistik.

Projektkurs lingvistik
Foto: Jens Olof Lasthein
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisning sker i form av en introduktionsföreläsning, ett avslutande seminarium och individuell handledning. Utöver det förväntas du delta i projektmöten.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig rapport och en muntlig presentation.

  Examinator

  Maria Koptjevskaja Tamm

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition