Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Taktilt teckenspråk och socialhaptisk kommunikation

Kursen behandlar olika aspekter på teckenspråk i taktil form och alternativa kommunikationsmetoder för personer med dövblindhet.

Kursen ger en orientering i dövblindkunskap och socialhaptisk kommunikation. Ett praktiskt moment med övningar ingår i kursen. Kursen vänder sig i första hand till personer med viss erfarenhet av teckenspråkskommunikation.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar och seminarier.

  Examination

  Kursen examineras genom presentation av en fallstudie och en inlämningsuppgift.

  Examinator

  Johanna Mesch

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk