Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Barns teckenspråk i förskoleåldern

Kursen behandlar språkutvecklingen hos barn som har svenskt teckenspråk som första språk.

På kursen Barns teckenspråk i förskoleåldern studerar vi barns språkutveckling med särskilt fokus på barn med svenskt teckenspråk som första språk. Vi studerar utvecklingen av expressiv förmåga, som manuellt joller, gester och pekningar och går igenom teckengrammatik, pragmatik och barns språkliga medvetenhet.

Kursen behandlar också barnets förmåga till samspel under första levnadsåret, där omgivningens betydelse för barnets teckenspråkutveckling diskuteras. Vi tar även upp alternativ teckenkommunikation liksom frågor om avvikande språksutveckling hos barn.

Kursen passar dig som

  • arbetar i skola eller förskola
  • har ett barn i din närhet som använder svenskt teckenspråk
  • vill veta mer om hur barn utvecklar ett språk i en visuell modalitet
  • vill förstå vad det innebär att ha svenskt teckenspråk som första språk idag.

Kursen kräver inga förkunskaper i svenskt teckenspråk.

Tjej i förskoleåldern pratar teckenspråk med sin mamma hemma i soffan. Foto från Mostphotos
Foto från Mostphotos