Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk V

Kursen fördjupar dina färdigheter i svenskt teckenspråk. Du får träna på att samtala på svenskt teckenspråk och på att producera teckenspråkstexter. Dessutom får du kunskaper om textanalys.

LIT405
Foto: Lena Katarina Johansson

Svenskt teckenspråk V fördjupar dina färdigheter i svenskt teckenspråk. Fokus ligger på din förmåga att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter i såväl monolog- som dialogform. Dessutom utvecklas din förmåga att aktivt delta i samtal om kända ämnen med infödda talare av svenskt teckenspråk. Du får också träning i att uttrycka dig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Kursen ger dig också kunskaper i analys av olika teckenspråkstexter, med särskilt fokus på stil.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av övningar i språkfärdighet. Studiebesök och genomförandet av föreskrivna uppgifter utgör kurskrav.

  Examination

  Kursen examineras genom slutprov i språkfärdighet bestående av komponenterna språkproduktion, språkförståelse och språklig interaktion samt genom analys av olika typer av teckenspråkstexter med särskilt fokus på stil.

  Examinator

  Ingela Holmström

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Mer information

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen! Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition
  Studierektor, teckenspråk