Svenskt teckenspråk V, 10 hp

I kursen får studenten fördjupa sina färdigheter i svenskt teckenspråk med fokus på förmågan att förstå och producera mer avancerade teckenspråkstexter av olika typer i såväl monolog- som dialogform. Dessutom får studenten utveckla sin förmåga att aktivt delta i samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk och då samtala om kända ämnen inom den globala domänen. Studenten får också utveckla sin förmåga att uttrycka sig spontant på ett i huvudsak korrekt teckenspråk, utan störande felaktigheter. Kursen ger också kunskaper i att analysera olika typer av teckenspråkstexter, med särskilt fokus på stil.

Inom kort kommer mer information om utbildningen att finnas på den här sidan. Fram till dess finns informationen på ansvarig institutions egen webbplats.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen