Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Svenskt teckenspråk VI

På Svenskt teckenspråk VI utvecklar du din förmåga att samtala på teckenspråk och får fördjupade kunskaper om språklig variation.

På Svenskt teckenspråk IV tränar du upp din förmåga att delta i samtal med infödda talare av svenskt teckenspråk. Du övar dig i att hänga med i samtal med teoretiskt innehåll och högt tempo och får utveckla ditt egen uttrycksförmåga. Kursen ger dig också fördjupade kunskaper om språklig variation inom det svenska teckenspråket.  

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen sker i form av seminarier och övningar.

  Examination

  Kursen examineras genom slutprov i språkfärdighet. 

  Examinator

  Ingela Holmström (examinator VT24)

  ingela.holmström@ling.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Välkommen att kontakta oss på studentexpeditionen. Fler kontaktuppgifter hittar du på våra utbildningssidor:

  Kontaktuppgifter för studentärenden

  Studentexpedition