Go to this page on our english site

Böcker för barn och ungdom

 • 7,5 hp

Kursen består av en allmän orientering i barn- och ungdomslitteratur. Kursen undersöker hur barn- och ungdomslitteratur definieras och redogör för centrala teman och genrer. Barn- och ungdomslitteraturen placeras in i en historisk och social kontext, och diskuterar samhällets syn på barn och barndom avspeglad i skönlitteraturen.

Rödluvan
Rödluvan, okänd illustratör, wikimedia commons

Böcker för barn och ungdom är en distanskurs på halvfart, vilket innebär att undervisning och gemensamma diskussioner sker på lärplattformen Athena. För tillgång till Athena behöver du vara registrerad på kursen samt ha ett universitetskonto.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen är nätbaserad. Den består av gruppövningar och synkrona/asynkrona diskussioner. I kursen ingår obligatoriska uppgifter.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

Hitta fler utbildningar

Vet du vad du vill läsa?

Sök kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen