Böcker för barn och ungdom, 7,5 hp

Om kursen

På denna distanskurs orienterar vi i centrala teman och genrer inom

barn- och ungdomslitteraturen. Med utgångspunkt i såväl nutida som äldre

materia diskuteras hur barn- och ungdomslitteratur kan definieras. Vi

problematiserar också hur barnböcker på olika sätt speglar samhällets

syn på barn och barndom. Kursen är en webbaserad distanskurs.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen