Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Böcker för barn och ungdom

Kursen består av en allmän orientering i barn- och ungdomslitteratur. Kursen undersöker hur barn- och ungdomslitteratur definieras och redogör för centrala teman och genrer. Barn- och ungdomslitteraturen placeras in i en historisk och social kontext, och diskuterar samhällets syn på barn och barndom avspeglad i skönlitteraturen.

Rödluvan
Rödluvan, okänd illustratör, wikimedia commons

Böcker för barn och ungdom är en distanskurs på halvfart, vilket innebär att undervisning och gemensamma diskussioner sker på lärplattformen Athena. För tillgång till Athena behöver du vara registrerad på kursen samt ha ett universitetskonto.

 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen är nätbaserad. Den består av gruppövningar och synkrona/asynkrona diskussioner. I kursen ingår obligatoriska uppgifter.

  Examination

  Kursen examineras genom en skriftlig hemtentamen.

  Examinator

  Våren 2022

  Magnus Öhrn, universitetslektor

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  För dig som ska påbörja studier hos oss

  Viktig studieinformation (211 Kb)

 • Kontakt

  Studievägledare Litteraturvetenskap och Lärarutbildningen
  Studentexpedition