Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljövetenskap

Klimatförändring, miljögifter och minskad biodiversitet; effekter på luft, vatten och organismer... Listan på miljöproblem orsakade av människan är lång. Inom ämnet miljövetenskap studeras de naturliga systemen på vår planet och hur människan och samhället påverkar dessa.

Miljövetenskap kollage
Foto: Inna Nybom, Karin Bergman

Kursen Miljövetenskap ger en bred introduktion i miljövetenskap och inleder kandidatprogrammet i miljövetenskap men kan även läsas som fristående kurs.

 • Kursupplägg

  Om kursens uppbyggnad

  Kursen innehåller 3 moment och inleds med jordens naturliga system 5 hp. I detta moment studeras jordens biogeosfärssystem och dess komponenter (berg och jord, vatten, luft, organismer) samt viktiga processer och flöden i och mellan dessa delar.

   

  I nästa moment miljöproblem 8,5 hp, studeras aktuella och historiska miljöföroreningar och miljöproblem, riskbedömning av hälsa och miljö samt globala miljöförändringar.

  Det sista momentet, Vetenskaplighet (VETE) är ett fakultetsgemensamt moment som ska ses som ett led i en allmän akademisk bildning och är inte ämnesspecifik. Den består av seminarier om vetenskaplighet.

  Delkurser

  * Jordens naturliga system (5 hp)
  * Miljöproblem (8,5 hp)
  * Vetenskaplighet (VETE)

  Undervisning

  Kursen består av föreläsningar, grupparbeten och seminarier. 

  De obligatoriska delarna är seminarier och deltagande i grupparbeten.

  Momentet Vetenskaplighet består av 4 seminarier om vetenskaplighet, obligatorisk kurslitteratur samt ett avslutande skriftligt prov.

  Lärare på kursen är forskare på Stockholms universitet, samt inbjudna experter.

  Examination

  Kursen examineras med salstentor, grupparbeten och deltagande i obligatorisk undervisning. Grupparbetena examineras med gemensam rapport och muntlig presentation.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Frida Edberg

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod 2022: måndag 29/8  - fredag 28/10

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Kurslitteratur för kursen kommer att läggas upp till kursens start.

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare och kursansvarig

  Frida Edberg, studeranu@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi