Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Miljövetenskaplig kommunikation

Är du intresserad av miljökommunikation? Under kursen kommer du att lära dig om grunderna i effektiv vetenskaplig kommunikation. Du kommer att lära dig tekniker för att kunna nå olika publik med budskap baserade på vetenskaplig information.

Du kommer att utforma flera olika kommunikationsprodukter för olika publik under kursens lopp och lär dig än mer om processen genom att ge kommentarer på andras produkter.

Målsättningen med kursen är att kombinera en solid teoretisk grund för vetenskaplig kommunikation med gott om praktisk erfarenhet med att skapa kommunikationsprodukter till olika publik.

Du kommer att ha användning för dina kunskaper oavsett vad du gör i fortsättningen, då god kommunikation är grunden i alla slags professioner.

Delmoment i kursen

 •     vetenskapligt skrivande och muntlig framställning
 •     kommunikation av vetenskapliga rön till omgivande samhälle
 •     kamratgranskning

 

 • Kursupplägg

  Kursen är uppdelad i föreläsningar, hemmauppgifter och presentationer.

  Undervisning

  Undervisning på kursen består av föreläsningar, övningar, redovisningar, och inlämningsuppgifter

  Kursen examineras med genom en skriftlig vetenskaplig rapport samt godkänd muntlig framställning.

  Lärare på kursen är forskare på Stockholms universitet.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  •   utforma en vetenskaplig rapport och presentera resultaten muntligt
  •   utforma olika typer av skriftligt material för kommunikation med omgivande samhälle
  •   objektivt och kritiskt granska vetenskapliga rapporter

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom en skriftlig vetenskaplig rapport, muntlig
  redovisning och inlämningsuppgifter.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT period 1 del B: för rätt datum se https://www.su.se/utbildning/studera-vid-universitetet/terminstider-och-periodindelning  
  (studieperiod i högerspalten här i kurskatalogen visar fel datum)

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Escape from the Ivory Tower: A Guide to Making Your Science Matter av Nancy Baron, Island Press ISBN: 9781597266642

 • Kursrapporter

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Kevin Noone, Kevin.Noone@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för atmosfärsvetenskap