Miljövetenskaplig kommunikation, 7,5 hp

Om kursen

Du kommer att lära dig grunderna i effektiv vetenskaplig kommunikation. Detta lär du dig genom att kombinera en solid teoretisk grund i vetenskaplig kommunikation med praktiska övningar. Du kommer att lära dig olika tekniker för att förmedla budskap baserade på vetenskaplig information till olika målgrupper. Kursen behandlar både skrivande och muntliga presentationer. Under kursen kommer du att utforma olika typer av kommunikationsprodukter för olika sorters publik. Du lär dig om processen genom återkoppling från lärare, men även genom att både ge och få kommentarer från andra studenter på kursen.Undervisningen på kursen sker genom föreläsningar och praktiska övningar. Examination sker genom en skriftlig vetenskaplig rapport, muntlig redovisning och inlämningsuppgifter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen