Toxikologi för miljövetare, 7,5 hp

Om kursen

Kursen behandlar toxikologiska grundprinciper med syftet att förstå de faror som kemiska föroreningar utgör för levande organismer. Kursen ger dig kunskaper om standardmetoder för toxicitetstestning. Du tränas i att uppskatta hur och i vilken utsträckning kemiska och biologiska faktorer påverkar föroreningars toxicitet under olika exponeringsscenarier.

Du får lära dig:

* experimentella metoder och grundläggande statistik som används vid toxikologisk testning,

* toxikologiska nyckelbegrepp, som dos-respons-samband, målreceptorer och verkningsmekanism,

* toxikologiska effekter på molekylär-, individ- och populationsnivå

* att både föroreningars fysikalisk-kemiska egenskaper samt anatomi och biokemi hos den exponerad organismen har betydelse för absorption, fördelning, ämnesomsättning och utsöndring (ADME)

Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laboratorieexperiment samt ett projektarbete.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen