Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Toxikologi för miljövetare

Kursen behandlar toxikologiska grundprinciper med syftet att förstå de faror som kemiska föroreningar utgör för levande organismer.

Toxicology for Environmental Scientists

Kursen ger dig kunskaper om standardmetoder för toxicitetstestning. Du tränas i att uppskatta hur och i vilken utsträckning kemiska och biologiska faktorer påverkar föroreningars toxicitet under olika exponeringsscenarier. Du får lära dig: 

  • experimentella metoder och grundläggande statistik som används vid toxikologisk testning,
  • toxikologiska nyckelbegrepp, som dos-respons-samband, målreceptorer och verkningsmekanism,
  • toxikologiska effekter på molekylär-, individ- och populationsnivå
  • att både föroreningars fysikalisk-kemiska egenskaper samt anatomi och biokemi hos den exponerad organismen har betydelse för absorption, fördelning, ämnesomsättning och utsöndring (ADME) Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laboratorieexperiment samt ett projektarbete.