Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Toxikologi för miljövetare

Kursen behandlar toxikologiska grundprinciper med syftet att förstå de faror som kemiska föroreningar utgör för levande organismer.

Toxicology for Environmental Scientists

Kursen ger dig kunskaper om standardmetoder för toxicitetstestning. Du tränas i att uppskatta hur och i vilken utsträckning kemiska och biologiska faktorer påverkar föroreningars toxicitet under olika exponeringsscenarier. Du får lära dig: 

 • experimentella metoder och grundläggande statistik som används vid toxikologisk testning,
 • toxikologiska nyckelbegrepp, som dos-respons-samband, målreceptorer och verkningsmekanism,
 • toxikologiska effekter på molekylär-, individ- och populationsnivå
 • att både föroreningars fysikalisk-kemiska egenskaper samt anatomi och biokemi hos den exponerad organismen har betydelse för absorption, fördelning, ämnesomsättning och utsöndring (ADME) Undervisningen består av föreläsningar, seminarier, övningar, laboratorieexperiment samt ett projektarbete.
 • Kursupplägg

  Examination

  Kursen examineras genom skriftligt prov, skriftlig laborationsrapport samt muntlig redovisning av ett projektarbete.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter

  Dina rättigheter och skyldigheter som student

   

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Rekommenderad litteratur:

  Casarett & Doull's Essentials of Toxicology (3rd or 4th Edition)

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Jonathan Martin, jonathan.martin@aces.su.se

  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för exponering och effekter