Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar, 15 hp