Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Atmosfär, biogeosfär och klimatförändringar

Kursen behandlar det miljövetenskapliga perspektivet på klimatförändringar och fokuserar på rubbningar orsakade av människan på Jordens storskaliga kretslopp, biogeosfär, atmosfär och klimat.

ABC cycle

 

Kursen behandlar:

 • funktionen hos jordens naturliga klimat och biogeosfär-atmosfärsystem; vattnets och kolets kretslopp, energibalans, den allmänna cirkulationen i atmosfär och hav
 • mekanismer och koncept: utsläpp av växthusgaser och aerosoler, klimatpåverkan, klimatfeedback, klimatets sensitivitet
 • naturlig klimatvariation; hur har klimatet varierat under tiden före industrialiseringen
 • antropogen klimatpåverkan; hur observeras den; vilka är orsakerna och vilka bevis finns; hur varierar den över tid och rum
 • klimatförändringar under de kommande decennierna-århundradet; vilka scenarier finns för framtida utsläpp och koncentrationer av växthusgaser i atmosfären; vilka effekter kan vi förvänta på Jordens storskaliga biogeosfärs-atmosfärskretslopp, ekosystemtjänster och samhälle
 • åtgärder mot klimatförändring och för klimatanpassning: FN:s klimatmål och andra initiativ 
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov och inlämningsuppgifter.

   

  Fusk och plagiat

  Stockholms universitet ser mycket allvarligt på fusk. Med fusk menas exempelvis att studenter samarbetar på ett otillåtet sätt, medför otillåtna hjälpmedel (som till exempel fusklappar, otillåtna anteckningar eller mobiltelefon) eller på annat sätt försöker vilseleda vid examination. Plagiat utgör också en form av fusk och innebär till exempel att en student använder texter och idéer utan att hänvisa till originalkällan på ett korrekt sätt i till exempel en uppsats, hemtentamen eller annan examinationsuppgift.
  Fusk kan leda till att studenter varnas eller stängs av från studierna i upp till sex månader. En avstängning registreras som ett tillfälligt avbrott i studierna och kan påverka bl. a. studiemedel men även rätten till studentbostad.

  Här kan du läsa mer:
  Riktlinjer för disciplinärenden vid Stockholms universitet
  Dina rättigheter och skyldigheter som student
  Regler för salstentamen

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kursrapporter

 • Mer information

  Kursen ingår i masterprogrammet i miljövetenskap med inriktning mot atmosfär, biogeosfär och klimat, men kan också läsas som fristående kurs. Kursen ges på engelska.

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Claudia Mohr, Claudia.Mohr@aces.su.se

  Institutionen för Miljövetenskap, Enheten för atmosfärsvetenskap