Stockholms universitet
Go to this page on our english site

Laborativa metoder inom miljövetenskap

Laboratoriearbete är kärnan i miljöforskningen. Detta inkluderar experiment som efterliknar omvärlden under kontrollerade förhållanden och analytiska tekniker för att mäta ett brett spektrum av parametrar.

Students working in the laboratory
Photograph: Birgit Wild

Denna kurs ger möjlighet att utveckla praktiska färdigheter i moderna laboratorietekniker som används inom biogeokemi och atmosfärsvetenskap. Du kommer att få en introduktion i god laboratoriepraxis och i olika analytiska metoder såsom gaskromatografi, masspektrometri, foto/fluorometriska verktyg och laserverktyg. Du kommer att utföra egna experiment och analyser med jord, vatten, sediment eller atmosfäriska prover; du lär dig hur du bearbetar den data du genererar och säkerställer kvaliteten på dina resultat.

 • Kursupplägg

  Kursen innehåller flera praktiska block där du utför experiment och analyser i laboratoriet. Ämnena för praktiska block varierar mellan åren. De senaste åren har det praktiska arbetet innefattat till exempel experiment med produktion av havssprayaerosoler, inkubationer av jordar och sediment för att kvantifiera produktionen av växthusgaser under olika förhållanden och jämförelse av kvicksilver i olika kemiska former i biota.

  Ämnen:
  •    Säker laboratoriepraxis
  •    Praktisk introduktion till grundläggande laboratorietekniker
  •    Designa, planera och genomföra laboratorieexperiment
  •    Exempel på moderna mättekniker
  •    Tillämpning av kvantitativa mätmetoder
  •    Databehandling
   

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, workshops och laborationer. Kursen ges på engelska.

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftliga rapporter.

   

  Dina rättigheter och skyldigheter:
  Dina rättigheter och skyldigheter som student

  Examinator

  Birgit Wild birgit.wild@aces.su.se

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kontakt

  Studievägledare

  Frågor om antagning, registrering, schema etc.

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Birgit Wild birgit.wild@aces.su.se