Miljöbiogeokemi, 7,5 hp

Om kursen

Biogeokemiska cykler av kol (C), kväve (N), fosfor (P) och andra element är grundläggande för livet på jorden. Dessa biogeokemiska cykler har förändrats av mänskliga aktiviteter, vilket resulterar i miljöutmaningar som global uppvärmning och eutrofiering. Grundläggande förståelse för de biogeokemiska cyklerna och hur de är kopplade är avgörande för att både förstå och mildra konsekvenserna av mänskliga störningar. Vi ska i denna kurs utforska olika biogeokemiska cykler, med fokus på lokala till regionala mark- och vattensystem, och diskutera hur de samverkar och är kopplade till mänskliga aktiviteter.

Vet du vad du vill läsa?

Sök bland kurser och program

Vad finns att läsa på SU?

Alla våra ämnen