Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Miljöbiogeokemi

För dig som är antagen VT2021

Grattis! Du har blivit antagen till den utbildning du sökt på Stockholms universitet och vi hoppas att du kommer att trivas med dina studier hos oss.

På den här sidan listar vi vad du behöver göra och känna till innan du börjar dina studier.

Följ de instruktioner du fått för att acceptera din plats. 

Mer information på antagning.se

 

Checklista för antagna studenter

 1. Aktivera ditt SU-konto

  Första steget för att kunna registrera dig och få tillgång till universitetets alla IT-tjänster.

 2. Registrera dig på din institution

  Registrering kan ske på olika sätt. Läs noga informationen från din institution nedan.

 3. Ta del av institutionens information

  På den här sidan hittar du det du behöver veta inför starten på din kurs eller ditt program.

Notera

Din plats kan tas tillbaka om du inte registrerar dig och deltar vid eventuellt upprop enligt anvisningarna från institutionen.

Information från institutionen - kurser

 

Coronavirusinformation  

På grund av rådande pandemiläge kommer undervisningen vid Institutionen för miljövetenskap att ges online under vårterminen 2021.
Här är den senaste, kontinuerligt uppdaterade informationen om det nya coronaviruset och pandemin: Information om covid-19

 

Registrering

Antagna studenter
Registrera dig på webben (Ladok för studenter) senast en dag före kursstart. Om du inte har studerat vid Stockholms universitet tidigare behöver du först aktivera ditt universitetskonto (läs mer här).

Villkorligt antagna studenter
Om du blivit villkorligt antagen måste du kunna styrka din behörighet till kursen senast vid kursstart. Kontakta studeranu@aces.su.se.

Återbud
Om du inte ännu har registrerat dig och vill lämna återbud ska du göra det på Antagning.se. Om du har registrerat dig men ångrar dig, då ska du göra avbrott på kurs via Ladok för studenter.

Upprop

För att bekräfta slutliga antalet deltagare, har varje kurs ett upprop vid första föreläsningen. Om du inte kan delta måste du kontakta oss (studeranu@aces.su.se) senast samma dag som kursen börjar.
 

Läs mer på institutionens webbplats

Välkomstaktiviteter

Vid terminsstart arrangeras ett antal välkomstaktiviteter för dig som är ny student. En av dessa är Välkomstdagen på Campus Frescati som bjuder på ett seminarium med viktig information och praktiska tips inför din studietid. Välkomstdagen arrangeras för alla nya studenter, oavsett ämne, kurs eller program. För dig som är ny student vid Institutionen för data- och systemvetenskap, DSV, arrangeras en motsvarade välkomstdag på Campus Kista. 

Information som rör din utbildning får du via din kurs-/programgivande institution.

su.se/valkomstaktiviteter


Hitta hit

Stockholms universitet sträcker sig över en stor yta. Läs om vilka campus som finns och var du hittar din institution, alla undervisningslokaler, lunchställen, bibliotek, läsplatser, mm.

Hitta på campus


Läs mer

Ny student

Under utbildningen

Studenthandboken

Kårer och föreningar

Kursperiod VT21: måndag 18/1 - onsdag 17/2 2021

Biogeokemiska cykler av kol (C), kväve (N), fosfor (P) och andra element är grundläggande för livet på jorden. Dessa biogeokemiska cykler har förändrats av mänskliga aktiviteter, vilket resulterar i miljöutmaningar som global uppvärmning och eutrofiering. Grundläggande förståelse för de biogeokemiska cyklerna och hur de är kopplade är avgörande för att både förstå och mildra konsekvenserna av mänskliga störningar. Vi ska i denna kurs utforska olika biogeokemiska cykler, med fokus på lokala till regionala mark- och vattensystem, och diskutera hur de samverkar och är kopplade till mänskliga aktiviteter.

Kursen behandlar:

 • biogeokemiska processer i mark, inlands- och kustvatten, sediment och nedre atmosfären
 • samverkan mellan olika biogeokemiska kretslopp och deras variationer över årstider och geografiskaskalor
 • olika typer av antropogen påverkan och deras samverkan med biogeokemiska kretslopp
 • effekter av naturliga och antropogena processer på miljöföroreningars omsättning och biotillgänglighet
 • betydelsen av biogeokemi i centrala koncept och verktyg inom miljöförvaltning, t.ex. ekosystemtjänster ochEU:s ramdirektiv för vatten
 • Kursupplägg

  Undervisning

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och studiebesök. Deltagande i seminarier samtstudiebesök är obligatoriskt.

  Lärandemål

  Efter att ha genomgått kursen förväntas studenten kunna:

  • beskriva kopplade biogeokemiska kretslopp av kol, näringsämnen och spårämnen i terrestra och akvatiskamiljöer med ett lokalt-regionalt perspektiv
  • förklara hur antropogen påverkan, såsom övergödning och försurning, samverkar med biogeokemiskakretslopp
  • redogöra för huvuddragen av miljöföroreningars kretslopp samt deras koppling till andra ämnes kretsloppsamt annan antropogen påverkan*
  • diskutera konsekvenser av antropogen påverkan på biogeokemiska kretslopp för t.ex. ekosystemtjänster

  Examination

  Kunskapskontroll sker genom skriftligt prov.

  Examinator

  Sofi Jonsson

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.

  Kursperiod VT21: måndag 18/1 - onsdag 17/2 2021

 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Rekommenderade bokkapitel (tillgängliga via SU-bibliotek) och vetenskaplig litteratur kommer att ges under kursen. De flesta bokkapitel som används kommer från Biogeochemistry – An analysis of Global Change (3rd addition, Schlesinger and Bernhardt). Boken är tillgänglig online (https://www.elsevier.com/books/biogeochemistry/schlesinger/978-0-12-385874-0) och det finns också några skriftliga exemplar att låna på biblioteket (vi kommer främst arbeta med kapitel 5-8).

 • Kontakt

  Studievägledare

  studeranu@aces.su.se

  Kursansvarig

  Sofi Jonsson, Sofi.Jonsson@aces.su.se
  Institutionen för miljövetenskap, Enheten för biogeokemi