Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Medie- och kommunikationsvetenskap I

Har du undrat varför medier spelar sån viktig roll i samhället och märkt att det finns medier överallt i livet? Det här är kursen du börjar med när du läser ämnet Medie- och kommunikationsvetenskap från grunden och blir en informerad och kritisk medieanvändare.

På grundkursen får du en bred orientering om medier ur olika perspektiv. Du lär dig om de juridiska, ekonomiska och politiska villkor som reglerar mediernas produktion och innehåll. Du får också kunskaper om hur det moderna medielandskapet har växt fram, och en överblick över vilka frågor som är intressanta för medieforskningen. Och viktigast av allt: du blir en informerad och kritisk medieanvändare.

Är du intresserad av att arbeta med, medieanalys, omvärldsbevakning, information och kommunikation? Då ska du läsa medie- och kommunikationsvetenskap hos oss!

En hel termin yrkespraktik väntar om du pluggar vidare

Passar du på och även läser Medie- och kommunikationsvetenskap II och vår kandidatkurs i ämnet kan du sedan få arbetslivserfarenhet genom vår kurs Kvalificerad yrkespraktik 30 hp, en hel termin.

Möt en student som berättar

Hur är det att studera den här kursen? Funkar det direkt efter gymnasiet? Vad lär man sig?

Studenten Natalie Rooth berättar om hur det är att studera MKV1

Hon studerar till en kandidatexamen med fristående kurser - alltså när du själv bygger ihop en examen med kurser och ämnen du gillar och tycker är relevanta.

Natalie planerar efter sin kandidatkurs att läsa kursen Kvalificerad yrkespraktik i medie- och kommunikationsvetenskap. Det är en fantastisk möjlighet att få in en fot på arbetsmarknade och samtidigt få poäng till examen.

 • Kursupplägg

  Du läser fyra delkurser efter varandra under terminen. Delkurserna är på 7,5 hp vilket innebär ca 5 veckor per delkurs. Varje delkurs examineras med tentor och du får ett betyg för varje delkurs som sedan vägs ihop till ett slutbetyg för hela kursen Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp.

  Under delkurserna undervisas du i Garnisonen, Karlavägen 104, det är vanliga storföreläsningar med hela studentgruppen, men även mindre seminarier i grupper.

  Delkurser

  Du läser fyra delkurser om 7,5 högskolepoäng efter varandra. Du får betyg på varje delkurs och dessa vägs sedan samman till ett slutbetyg på hela kursen.

  Medier i tid och rum

  Den första delkursen ger dig konkreta faktakunskaper om olika medier i Sverige, deras historia och aktuella utveckling. Du kommer att få lära dig olika begrepp och perspektiv för att betrakta och förstå mediers innehåll med mer kritiska ögon än du kanske haft tidigare. Föreläsningarna hjälper dig att förstå kurslitteraturen, och en gruppuppgift ger dig chans att börja lära känna dina medstudenter. 

  Medier, kultur, samhälle 1

  Den andra delkursen ger en överblick över hur medieforskningen har växt fram i nära förbindelse med utvecklingen av nya medier: radion, televisionen, internet och sociala medier. Här får du kunskaper om klassiska medieteorier, och du får lära dig hur olika forskningstraditioner har sett på medieanvändning och medieanvändare. Förutom föreläsningar innehåller undervisningen även seminarier, där du får möjlighet att diskutera texter ur kurslitteraturen tillsammans med en lärare och en liten grupp medstudenter.

  Medier, kultur, samhälle 2

  Den tredje delkursen fokuserar på hur medier kan betraktas ur olika perspektiv. Kursen tar upp några centrala teman i aktuell medieforskning: genus, klass, rasism, globalisering, och mediers betydelse för sociala rörelser. I ett grupparbete kommer du att få pröva på att analysera medieinnehåll utifrån något av dessa teman.

  Internet och digitala medier

  I den fjärde delkursen kommer du att ägna dig åt frågor och teorier som digitala medieteknologier har gett upphov till. Du lär dig viktiga begrepp som är bra att kunna när man vill beskriva eller tala om nya medier, och du kommer även under denna delkurs att få göra en analys i grupp.

  Undervisning

  Hos oss på Stockholms universitet möter du välutbildade lärare och forskare som är experter på sitt ämne.

  Undervisningen består av föreläsningar, seminarier och workshops. Seminarier och workshops är obligatoriska. Undervisning kan ske på engelska. För mer detaljerad information hänvisas till kursbeskrivningen. Kursbeskrivningen finns tillgänglig senast en månad förekursstart.

  Studera med funktionsnedsättning

  För dig som studerar med varaktig funktionsnedsättning finns olika stödformer på Stockholms universitet. Det är viktigt att du i samband med att du blir antagen till kursen ansöker om stöd. Läs mer här om det stöd du kan få
   
  Tips, råd och stöd för dina studier

  Att komma direkt från gymnasiet eller inte ha högskolevana är inte ovanligt på grundkurser på Stockholms universitet. Det går ofta bra att komma in i det lite nya sättet att plugga. Men det finns en massa stöd att få för att underlätta studierna. Studievägledaren på institutionen hjälper med tips på studieteknik, men också universitetets resurser är väldigt bra, som Studie- och språkverkstaden. Läs mer här om dem.

  Examination

  Medier i tid och rum, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen och skriftlig gruppuppgift.

  Medier, kultur och samhälle I, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig salstentamen och muntlig presentation av gruppuppgift.

  Medier, kultur och samhälle II, 7,5 hp

  Delkursen examineras genom en skriftlig hemtentamen och muntlig presentation av gruppuppgift.

  Internet och digitala medier, 7,5 hp

  Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen.

  Betygssättning sker enligt en sjugradig målrelaterad betygsskala:

  A    = Utmärkt 
  B    = Mycket bra 
  C    = Bra 
  D    = Tillfredsställande 
  E    = Tillräckligt 
  Fx = Otillräckligt F = Helt otillräckligt 
  De skriftliga betygskriterierna meddelas studenterna vid kursstart.
   

  Examinator

  Länk till examinatorer vid våra utbildningar

 • Schema

  Schema finns tillgängligt senast en månad före kursstart. Vi rekommenderar inte utskrift av scheman då vissa ändringar kan ske. Vid kursstart meddelar utbildningsansvarig institution var du hittar ditt schema under utbildningen.
 • Kurslitteratur

  Observera att kurslitteraturen kan ändras fram till två månader före kursstart.

  Behöver du talböcker? Det kan ta 8 veckor att läsa in. Beställ i god tid!

  Har du läs- och skrivsvårigheter exempelvis och har ansökt i NAiS och beviljats stöd kan du få tillgång till talbokstjänst. Viktigt att du kollar igenom kurslitteraturlistan och ser efter om kursböckerna och texter finns inlästa eller är i elektronisk form som kan läsas av talsyntes. Annars måste du beställa inläsning.

  Läs mer om talböcker här

   

 • Kursrapporter

 • Mer information

  Förslag till studiegång för att läsa till kandidatexamen i Medie- och kommunikationsvetenskap:

  Om du är intresserad av en examen på 180 hp (3 år) eller "bara" en gedigen utbildning i Medie- och kommunikationsvetenskap läser du exempelvis så här:

   

  1. Medie- och kommunikationsvetenskap I, 30 hp
  2. Medie- och kommunikationsvetenskap II, 30 hp
  3. 60 hp valfria kurser/ämnen - här kan du även göra utbytesstudier genom Erasmus+ eller Nordplus
  4. Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap 30 hp
  5. Medie- och kommunikationsvetenskap: Kvalificerad yrkespraktik 30 hp

  Annan väg till examen:

  Om du läser Kulturvetarprogrammet kan du välja Medie- och kommunikationsvetenskap som huvudämne och på så sätt få examen.

  Om examen med "fristående kurser"

  Medie- och kommunikationsvetenskap kan du läsa till en kandidatexamen genom "fristående kurser". Då har du Medie- och kommunikationsvetenskap I, II och Kandidatkurs i Medie- och kommunikationsvetenskap (90 högskolepoäng) som grund i ditt huvudområde. Du kommer behöva 90 högskolepoäng till och det står dig fritt att välja både ämne och kurs. Varför inte kombinera med språk, marknadsföring, konstvetenskap t ex? Tala med vår studievägledare för att få tips.

  Medie- och kommunikationsvetenskap

  Studier i medie-­ och kommunikationsveten­skap vid Stockholms universitet ger en bred förståelse för mediernas framväxt, betydelse och förändringar i Sverige och globalt. Utbildningen ger goda förutsättningar för att jobba med kvalificerad omvärldsbevakning där medier och medieanvändning står i fokus.

 • Kontakt

   

  Läs mer här om Medie- och kommunikationsvetenskap

  Studievägledare journalistik och medie- och kommunikationsvetenskap
  Studentexpedition för medie- och kommunikationsvetenskap